Nöroendokrin tümörlü hastaların tedavisinde hormona bağlı şikayetler terapötik bir direnç gösterir. Halbuki uzun etkili somatostatin/somatostatin türevleri (hepsinden once Oktreotit ve Lanreotit) belirgin bir değer kazanmıştır. Burada ana etki şekli, kontrolsuz hormon salınımının somatostatin üzerinden tümör hücresine gönderilen blokaj etkisidir.

Somatostatin ile yapılan semptomatik tedavi, bir taraftan nöroendokrin tümör yükünün büyük bölümünün uzaklaştırılmasına/öldürülmesine kadar geçici bir önlem oluştururken; diğer taraftan da (hemde de çok yaygın olarak), uzun süreli, etkili bir palyatif tedavi şekli oluşturmalarıdır. Somatostatinler hastaların ağırlıklı çoğunluğunda, karsinoid sendromunu (cilt kızarma-nöbetleri, ishaller vs.) çok iyi kontrol ederler. Somatostatinler çok ender olan VIPoma'ların semptomatik tedavisinde de çok etkili ilaçlardır. Somatostatinlerin diğer büyük bir avanatajı genel olarak iyi tolere edilebilmeleridir. Ancak Somatostatinler safra kesisi boşalımını bloke ettiklerinden uzun süreli kullanımlarda safra kesesi taşı olasılığına dikkat etmek gerekmektedir. Aynı zamanda Somatostatinler pankreas enzimlerinin salınımını da bloke edebildiğinden, dışkıda yağ fazlalılığı olabilmektedir. Bunun sonucu olan ekzokrin pankreas yetersizliği, pankreas enzimlerinin oral olarak verilmesiyle ortadan kaldırılabilmektedir. Safra kesesi taşı oluşumuna bağlı olabilecek komplikasyonları önlemek için, karsinoidli hastalara, yapılacak abdominal operasyon esnasında safra kesesinin profilaktik olarak alınması da önerilmektedir.

Interferonlar hastalar tarafından somatostatinler kadar iyi tolere edilemez. Somatostatinler bu sebeple tercih edilirler.İlginçtir ki, İskandinavya'da karsinoid sendromunun semptomatik tedavisinde interferonlar da kullanılmaktadır.

Karsinoid kalp hastalıklarının medikal tedavisi, diğer kalp yetmezliği tedavisi ile aynıdır (ACE-Bloker/AT1-Antagonist, Diüretken, ß-Bloker, Aldosteronantagonist, Digitalis). Bir kalp kapağı ameliyatı, karsinoid hastalığının şiddetine bağlıdır.
Prof. Dr. med. Hans Scherübl

Uzmanlik danismanligi:

Prof. Dr. med. Hans Scherübl
Vivantes Klinikum Am Urban
Gastroententoroloji ve Gastrointestinal Onkoloji´nin  Müdahaleli Hepatopankreatobilier Tibbî Kliniginin Charité Merkezinin
Akademik Ögretim Hastanesi
Dieffenbachstraße 1
10967 Berlin
Tel: + 49 30 130 225201
Fax: + 49 30 130 225205
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vivantes.de/kau/gastro/