Somatostatinanaloga

Tümör tıbbında yoğun bir şekilde hedefe kilitli, tümörde özel ya da tek olarak "aşırı aktif" metabolizma ya da sinyal yollarını, protein maddesini bloke edecek ya da tamamen devreden çıkaracak tedavi yaklaşımları aranmaktadır. Tümör hücrelerindeki büyüme programını devre dışı bırakan, hedefe kilitli, "kişiye özel'' tedaviler, çok az yan etkileri bulunan ve hastaların kolaylıkla tolere edebileceği tedaviler gelişmeli ve bu sağlanmalıdır. İyi diferansiye karsinoitder, normal vücut hücrelerinden çok daha fazla sayıda bilinen somatostatin reseptörlerini tümör yüzeyine taşıyarak öncü rolü üstlenirler. Somatostatin reseptörleri (somatostatin hormonunu tetikleme yerleri) 20 yıldan bu yana nöro endokrin tümörlerinin özel, hedefe kilitli ya da kişiye özel terapilerini gerçekleştirmektedirler.

Somatostatin, insan vücudunda fizikolojik miktarda bulunan ve çeşitli görevler üstlenen doğal bir hormondur. Nöro-endokrin tümörlerin tedavisindeki basit ve etkili somatostatinlerin kullanımında artış, 1990 lu yılların başında, dayanıklı somatostatin-analoglarının, uzun etkili depo ilaçlar olarak üretilmeye başlaması ile gerçekleşmiştir. Bu depo-ilaçlar günümüzde sadece 4 haftada bir, ya subkütan (deri altına), ya da adaleye enjekte edilmelidir. Ayrıca yukarıda daha önce belirtildiği gibi, somatostatin türevleri (Oktriotit, Lanreotit gibi bilinen Somatostatin analogu) karsinoidin standart tedavisini oluşturmaktadır. 2009 yılındaki kontrollu evre III araştırması, octeotid-depo ilacının ince barsak karsinoidinin prognozunu yavaşlatarak, hastaların hayatta kalma sürelerini anlamlı oranda uzattığını göstermiştir.Burada enteresan olan durum, hayatta kalma süresinin uzaması(-düzeltici-etki), özellikle karaciğerdeki tümör yükü az olan hastalarda görülmesidir.. Bu izlenim, somatostatinlerin yukarıda belirtildiği gibi, nöro-endokrin karaciğer metastazlarını azaltan, öldüren ya da yok eden tedavi metodlarıyla kombine edilmesi önerisini desteklemektedir.
Prof. Dr. med. Hans Scherübl

Uzmanlik danismanligi:

Prof. Dr. med. Hans Scherübl
Vivantes Klinikum Am Urban
Gastroententoroloji ve Gastrointestinal Onkoloji´nin  Müdahaleli Hepatopankreatobilier Tibbî Kliniginin Charité Merkezinin
Akademik Ögretim Hastanesi
Dieffenbachstraße 1
10967 Berlin
Tel: + 49 30 130 225201
Fax: + 49 30 130 225205
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vivantes.de/kau/gastro/