Rastlantısal olarak ortaya çıkmış karsinoid ve pankreasın islet hücre tümörleri için genelleşmiş erken teşhis yöntemleri henüz tam olarak belirlenmemiştir. Yine de mide, on iki parmak barsağı ve özellikle rektum karsinoidlerinin erken evrelerde teşhisleri giderek artmaktadır. Erken teşhis ve yeni tedavi olanaklarının gelişmesi sayesinde son 30 yılda hastaların prognozu belirgin şekilde düzeltilmiştir. Mide, ince barsak, rektum, appendixin iyi differansiye karsinoid tümörleri ya da pankreasın Grade1 ile iyi differansiye (Ki-67≤%2) islet hücre tümörlü hastalar ile özellikle bu konuda profesyonellleşmiş merkezlerde tedavi görenlerin 5 yıllık yaşam süreleri %75'e kadar çıkabilmektedir.

Bu tümörlerin erken dönemde teşhisleri, Endoskopik araştırmaların etkin kullanımı, yani bağırsak kolonoskopisi ya da mide endoskopisi ve de Bilgisayarlı Tomografi gibi modern röntgen araştırmalarının yaygınlaşması ile belirgin bir şekilde artış göstermiştir. Böylece 2002 yılından bu yana, Almanya'da bağırsak kanserinin (kalın barsağın adeno karsinomu) erken teşhisi için tedbir amaçlı bağırsak görüntülemesinde (kolonoskopi), pek çok hastada rektum ve S-Bağırsağının "en passant" eski karsinoidlerinin teşhis edilme olnağı artmıştır. Aynı şekilde hastalara kontrol amacı ile yapılan endoskopik görüntüleme ile mide-ve on iki parmak bağırsağı karsinoidlerinin de tesadüfi bir şekilde yakalanma şansı artmıştır.

Yukarıdaki dağınık görünen nöroendokrin tümörlerdeki duruma karşılık, kalıtımsal (herediter) nöroendokrin tümör hastalıklarının çok daha nadir şekillerinde, özellikle de Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1 (MEN1) olarak bilinen tümörlerinin erken teşhisinin daha kolay mümkün olması bu taramaların yapılmasını anlamlı ve önemli kılmaktadır. Tümörün erken teşhisi, (MEN1-Gen taşıyıcılarında) bir taraftan laboratuvar araştırmalarına (hormon tayini) diğer taraftan da görüntülü araştırmalara (Röntgen-,Ultrasonografi,Endoskopi) dayanmaktadır.

 


Prof. Dr. med. Hans Scherübl

Uzmanlik danismanligi:

Prof. Dr. med. Hans Scherübl
Vivantes Klinikum Am Urban
Gastroententoroloji ve Gastrointestinal Onkoloji´nin  Müdahaleli Hepatopankreatobilier Tibbî Kliniginin Charité Merkezinin
Akademik Ögretim Hastanesi
Dieffenbachstraße 1
10967 Berlin
Tel: + 49 30 130 225201
Fax: + 49 30 130 225205
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vivantes.de/kau/gastro/